Welkom!

Van bevalling tot hartaanval: in het ziekenhuis krijgen mensen werkelijk elk soort hulp. Helemaal niet vreemd dus dat je vrijwel alle zorgberoepen terugvindt in het ziekenhuis. En dan niet alleen verpleegkundigen, artsen en laboranten, maar ook doktersassistenten, de technische dienst en medische instrumentele dienst. Patiëntenzorg staat centraal: bij het ziekenhuiswerk gaat het om onderzoek, behandeling en begeleiding.

Wat kun je verwachten als verpleegkundige?

Wat moet je kunnen en willen?

Gehandicpte

We zijn niet allemaal geestelijk en lichamelijk gezond. De alledaagse dingen kunnen voor mensen een probleem zijn. Aankleden bijvoorbeeld, of eten, praten, wandelen. Deze mensen met hun beperkte verstandelijke en fysieke vermogens hebben begeleiding nodig. Omdat ze gewoonweg niet zelfstandig kunnen leven, in meer of mindere mate. Dat geldt voor verstandelijk gehandicapten, voor meervoudig gehandicapten en voor verstandelijk gehandicapten die gedragsgestoord zijn en/of psychiatrische problemen hebben.

Wat kun je als begeleider verwachten?
· Langdurige en intensieve contacten;
· Blijvende handicaps vergen levenslange begeleiding;
· Kleine wooneenheden, kleine groepen en buiten de 
  gemeenschap het begeleid zelfstandig wonen;
· Verschillende handicaps, uiteenlopende zorgtaken;
  van begeleiding tot volledige verzorging;
· Intensief samenwerken met ouders/familie en 
  andere deskundigen;
· Pittige geestelijke en lichamelijke belasting.

Wat moet je kunnen?
Je moet enthousiast, praktisch, stressbestendig en stabiel zijn, inlevingsvermogen hebben, geen kortetermijnresultaten willen verwachten, heel goed kunnen observeren, luisteren, voorbeelden geven, stimuleren, in teamverband willen werken en geen bezwaar hebben tegen onregelmatige werktijden.

Ouderen

Vooral oudere mensen verblijven in een verpleeghuis omdat ze niet meer voor zichzelf kunnen zorgen. Soms tijdelijk, soms definitief. Ze zijn afhankelijk van zorg vanwege lichamelijke aandoeningen maar ook door hun ouderdom. Vaak zijn deze mensen vergeetachtig en in de war. Daardoor hebben ze veel begeleiding nodig. Maar er zijn ook bewoners van een verpleeghuis die eerst verpleging en begeleiding krijgen en daarna teruggaan naar hun eigen huis of verhuizen naar een verzorgingstehuis.

Wat kun je als helpende en verzorgende verwachten?

Wat kun je als helpende en verzorgende verwachten?

Ook in verzorgingshuizen wonen oudere mensen die tijdelijk of definitief niet meer voor zichzelf kunnen zorgen. Dat kan komen door lichamelijke problemen of door hun ouderdom. De mensen zijn vaak vergeetachtig of in de war. Daardoor hebben ze veel begeleiding nodig. Vaak gaat het om bewoners die uit het ziekenhuis komen en nu in het verzorgingshuis verdere verzorging en begeleiding krijgen. Als het goed gaat, kunnen ze daarna terug naar een zelfstandige woning bij het verzorgingshuis. Als verzorger heb je in dat geval ook te maken met familie en vrienden van de bewoners.

Wat kun je verwachten als helper/verzorger in een woon/zorgcentrum?

Wat moet je kunnen?
Je moet goed kunnen omgaan met oudere mensen: weten dat ze gezelligheid belangrijk vinden en ook waarderen. Je moet geduld en tact kunnen opbrengen. Daarvoor krijg je veel voldoening terug.